irantehran

learning

علم هیمیا

انواع طلسم

علم هیمیا علم تسخیرات است و علم تسخیرات بس شریف است و بحث در تسخیرات هفت سیاره میکند: شمس ، قمر، مریخ، عطارد، مشتری و زهره و زحل میکند. این هفت سیاره دارای ابعاد گوناگون و قدرت های مافوق طبیعت و خواص گوناگون برای تسخیرکننده اش خواهد داشت و غنیمتی برای این جهان می باشد.

شاخه دیگر در علم هیمیا تسخیر جنیان و عزایم آنها و بخورات ایشان می باشد که ما بیشتر در این بحث (علم هیمیا) یبشتر از تسخیرات جن سخن میگوییم. چون تسخیر هفت سیاره کاری دشوار و سنگین است که بعدها در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نکته: دانستن تجمع سیارات (علم نجوم) در این باب بسیار لزومی می باشد. (اجتماع، تسدیس، تثلیث، تربیع، مقابله) (ارباب شب و ارباب روز).


اگر خواهان ارتباط با جنیان هستید و مایلید در بعضی مسائل از آنها کمک بخواهید یا سوال کنید ما به شما کمک میکنیم که چگونه و به چه طریق با آنها ارتباط برقرار کنید.


نکته: تمام 5 روش این کار، شرایط خاصی را می طلبد که باید به آنها توجه کرد.


روش اول : هر کس این اسما را کف دست خود بنویسد و تنها بخوابد یکی از پریان بیاید از هرچه خواهد در خواب او را با خبر میکند.

این است : شَهَثَ – هُثَ – یَهُثَروش دوم : بر انگشت ابام بنویسد این اسماء را. یکی از جنیاین بیاید و هر چه بخواهد او را در خواب خبر دهد. باید که نترسد و در هنگام خواب با کسی سخن نگوید.


این است : شَمعون – پَهُوهَ – شَرُوهَ


روش سوم (روش تسخیر جن هندی) : 5144 مرتبه سوره چن را بدون بسمله بخواند، یک نفر از جن ها به تسخیر او در می آید و قاری باید همیشه حرز چهارده معصوم را در گردن داشته باشد.


روش چهارم : در نیمه شب چهارشنبه برخیزد، دو رکعت نماز بخواند و در خلوت بعد از سلام در خلوت این عزیمت را سیصد مرتبه بخواند. در بین تکلم نکند، خواب نرود. به امر الله تعالی هفت تن از جن حاضر شود. هر سوال دارد، بپرسد. جواب دهند. اما با ادب باشد و دائم در بخورات...


عزیمت این است : بسم الله الرحمن الرحیم، عزمت و علیکم برب جبراییل، اتافیل، اسماعیل، ملکان، مسلطان علی سلاطین الجن و الانس و الشیاطین، احضروا یا اصحاب الجن و الشیاطین. من جانب المشارق و المغارب. احضرو من جانب الجنوب و الشمال. بحق الم. الله لا اله الا هو الحی القیوم و بحق لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و بحق سلیمان بن داوود (علیه السلام) برحمتک یا ارحم الراحمین.


روش پنجم : در شب دوشنبه پانزدهم ماه دو هزار و نهصد و پنجاه و سه مرتبه (2953) این اسماء را بخواند، در جای خلوت و با وضو و مکان پاک و لباس پاک البته حاضر شود و بعد از حاضر شدن عهد بگیرد. اگر نتواند عهد بگیرد در هلاک خود کوشیده باشد و سلام...


این است که باید خوانده شود (2953 بار) : مَقضا – ضَغفا – لیضااین هم قسمت کوچکی در باب علم هیمیا...


<اگر چشم دلت بینای راز است رسیدن تا خدا یک جو نیاز است>- در بخش تسخیر پریان این هم برای آنهایی که بهشون قول داده بودیم ولی خیلی مواظبت کنید در انجام دادنش...


تسخیر پریان : اگر خواهی که به یک طرفه العین از شهری به شهر دیگر بروی چنانچه تو را هیچ زحمت نباشد و خود را در آن شهر ببینی و تو را هیچکس نبیند و گر خواهی که هر چه تو را مشکل بود از احوال دیگران و از علوم به یک آن بفهمی و تو را خبر دهند از آنچه خواهی و آنگه خواهی بیاورند باید که یک روز روزه بداری و این خاتم را بر طلا نقش کنید. در وقتی که مریخ به مشتری نظر کند بتسدیس یا به تثلیث و بعد از آن که نقش کردی باید که بنشینید و این اسم را بیست و یک بار خوانده و خاتم را در انگشت کنید و بخورات بسوزانید. و در آن موقع موکل خاتم بیاید، جامه سرخ پوشیده و کلاه سرخ بر سر نهاده، بیاید و یک دامن پر از طلا به تو دهد و یک خاتم به تو دهد از یاقوت سرخ. چون در دست کنی به نیت هر شهر که در خاطر تو بگذرد خود را در آن شهر می بینی و هر گاه که در انگشت کنی خاتم را به هر نیتی که کنی همان لحظه موکل بیاید و هر چه فرمان دهی انجام دهد و هر چه گویی بکند و هر که را خواهی پیش تو بیاورد. ولی باید که هر دو خاتم را نگاه داری و به کسی نشان ندهی تا دائم در شادی و عشرت باشی.

بخورات اینست :

سندورس، کندر سیاه، عنبر، پوست سرو
و ایسنت طلسمی که باید بر خاتم طلا نقش شود :

تلميخا 9174583 تلميخا- تسخیر پری : هر کس بخواهد تسخیر پری نماید لباس پاک بپوشد و بوی خوش استعمال نماید از اوصاف بد اجتناب کند و کینه و عداوت مردم قصد نکند و کاری کند که مردم را فیض رساند. باید که 17 روز هر روز 207 مرتبه وقت طلوع آفتاب بخواند و 407 مرتبه وقت غروب آفتاب بخواند در برابر آفتاب 7 پری ظاهر گردد. در یوم پنجم یا هفتم ظاهر شود و هیچ ضرری به وی نرساند. و اگر در ایام مذکور ظاهر نشوند در روز هفدهم یقینا ظاهر میشوند و هر حاجتی که داشته باشید اجابت میکنند.


دعایی که باید خوانده شود اینست :


سُبحانَک يا کوثيا. سُبحانَک يا لوثيا. سَخَر لَنا الجِنَ وَ تَوابِعهِم (حَقُک) يا سُبحانَ- ظاهر شدن پیر نورانی : هر کس 7 روز صائم باشد و حیوانی نخورد و هر شب این آیه را 1000 بار بخواند و بعد از اتمام دعوت این دو اسم را بخواند : (( یا حی و یا قیوم )) در شب آخر پیر نورانی ظاهر گردد و حاجت خود را عرض کنید تا حاجتتان روا شود به اذن خدا.


آیه ای که هر شب باید خوانده شود اینست :


"و عنده مفاتح الغيب ..." تا " ... فی کتاب مبين"


.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ خرداد۱۳۸۸ساعت ۱ قبل از ظهر  توسط kian  | 

 

فال قهوه و چای

فال قهوه و چای